Ortak Kriterler Laboratuvar Hizmeti

Ortak Kriterler ISO 15408 standardıyla tanınmaktadır. Ortak kriterlerde süreç diğer değerlendirme yöntemlerinden farklı olarak işletilmektedir. Ortak kriterlerin işletilmesinde 3 ayrı taraf olacağı söylenebilir. Bunlar; 1)Üretici, 2) Ortak Kriterler Laboratuvarı, 3) Sertifika Makamı. Bu paydaşların dışında süreçlerin doğru, hızlı ve emin adımlarla ilerlemesine yardımcı olan Ortak Kriterler Danışman firma/kişi bulunabilir. 

Üretici, yani mevcut ürününü ISO 15408 ortak kriterler standardına göre değerlendirme yapmasını isteyen işletmeyi ifade etmektedir. Üretici dilerse bu değerlendirme işlemini sponsor bularak da yapabilir. 

Ortak Kriterler Laboratuvarı, belirli akreditasyonları sağlamış olan ve ISO 15408 Ortak Kriterler standardına uygun olarak Üretici ürününü değerlendiren kuruluştur. Dolayısıyla Ortak Kriterler hizmetlerinin olmazsa olmaz unsurlarından birisi olduğu söylenebilir. Seçilen laboratuvarın Üretici ile uyumlu olması yapılacak olan çalışmanın etkinliği açısından önem arz etmektedir.

Sertifika Makamı ise, Üreticinin ürününü Ortak Kriterler Laboratuvarının Değerlendirme Teknik Raporuna (DTR) göre ve diğer unsurlara göre değerlendiren ve uygunluğunu vererek belgelendiren kuruluştur. Ülkemizde bu makam TSE’dir (Türk Standardları Enstitüsü).

Üretici genellikle fiziksel olarak Ortak Kriterler Danışman Firma/Kişi ile çalışmaktadır. Üretici ile laboratuvarın fiziksel teması sınırlı sayıda olabilmektedir. Dolayısıyla Üreticinin bir bire çalıştığı ilk kişi eğer varsa danışman firma/kişi olmaktadır. Sertifika Makamı ise Üretici ile yapılan kick off toplantısında beraber olmaktadır. Üretici – Ortak Kriterler Laboratuvarı – Sertika Makamı ilişkilerini gösteren görsel aşağıda sunulmuştur.