Danışmanlık

Secrise

Danışmanlıklarımız

PCI-DSS

Güvenlik konusu, ödeme piyasası katılımcıları için esastır. Ve PCI DSS Veri Güvenliği Standardı burada çok önemli bir rol oynar. Uluslararası ödeme sistemleri Mastercard, Visa, American Express, JCB ve Discover tarafından geliştirilen 12 üst düzey gereksinim, bankaların, işlem merkezlerinin ve kart sahibi verilerinin depolanması, işlenmesi ve iletilmesiyle ilgili diğer şirketlerin çalışmalarının temelidir.

KVKK Uyum

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmesi sonrasında kanuna dayanılarak birçok ikincil mevzuat yürürlüğe sokulmuştur. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan rehberler ve alınan kararlarla birlikte uygulama hızlı bir biçimde şekillenmeye başlamıştır. 

Ortak Kriterler

Bilgi teknolojileri ürünlerinin güvenlik seviyelerini belirlemek ve belgelendirmek için kullanılan yegane standart Ortak Kriterler (Common Criteria) adıyla da bilinen TS ISO/IEC 15408 standardıdır. Bu standard sayesinde bir ürünün veya sistemin güvenlik fonksiyonuna bağlı olarak garanti seviyesi belirlenir. 

SOME Kurulumu

Ülkemizde “Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar” 20 Ekim 2012 tarihli Resmi Gazete’de Bakanlar Kurulu Kararı olarak yayınlanmıştır.