Penetrasyon (Sızma) Testleri

Penetrasyon (Sızma) Testleri

İç Ağ Zaafiyet Taraması

İç Ağ Zaafiyet Taraması

Saldırganların iç ağa erişmeleri ve gerçekleştirebilecekleri olası siber saldırıları önleme amacıyla kurumun iç ağ yapısında bulunan cihazlarda uygulanan tarama çeşididir. Ağda bulunan bu cihazların başlıcaları sunucu, istemciler ve diğer ağ elemanlarıdır. Tarama yapılacak olan kuruma yerinde ziyaret yaparak ya da VPN ile uzaktan erişim bağlantıları ile gerçekleştirilebilir.

Dış Ağ Zaafiyet Taraması

Dış Ağ Zaafiyet Taraması

Kurumun ağı içinde yer alan sunucu ve istemcilerden çalıştırılan cihazlarda bulunan işletim sistemleri, yazılımlar, sürücüler ve cihaz konfigürasyonları gibi sistemlerden kaynaklanan açıklıkların taraması işlemidir. Ağa yetkisiz girişimlerin var olup olamayacağı kontrolü sağlanır, bu durumlar raporlanır. Burada uygulanan testler internet üzerinden gerçekleştirilir ve sistemi durdurmaya/aksatmaya sebebiyet verilmez.

DDOS Testleri

DDOS Testleri

Kurumunuza internet üzerinden gelebilecek tüm DDOS atak tiplerine karşı testler gerçekleştirilmekte ve sistemlerinizi gelebilecek DDOS saldırılarına karşı izlenmekte, durumunun raporlaması yapılmaktadır.
DDOS saldırılarını engellemek için açık kaynak kodlu ve ticari ürünler kullanılmalı, gerekli altyapı kurulmalıdır.
Açıklığın analiz edilmesi durumunda tarafımızca test edilen uygun ürünler tavsiye edilir ve açıklığı ortadan kaldırmak üzerine çalışma başlatılır.

Güvenlik Duvarı Testleri

Güvenlik Duvarı Testleri

Kurumda bulunan Firewall ürünleri Güvenlik Duvarı Testleri kapsamında test edilirler. Olası saldırılara ve zararlı yazılımlara karşı en büyük engelleme güvenlik duvarlarından beklenmektedir. Test edilen donanım ve yazılımlar üzerindeki analizler sonrası güvenlik duvarında kritik açıklıklar var ise tespit edilir. Tam koruma sağlamayan ürünlerin değiştirilmesi veya konfigüre edilmesi tavsiye edilir. Tespit edilen sonuçlar raporlanır.

URL ve İçerik Filtreleme Testleri

URL ve İçerik Filtreleme Testleri

İçerik filtreleme kullanılarak internet ağınızda bulunan zararlı içeriklerden korunabilirsiniz. Taranan web siteleri için tarama kuralları kontrol edilir, belirlenen tarama kurallarının zararlı içerikleri ne derecede engellendiği test edilir. Elde edilen sonuçlar raporlanır.

DNS Servis Testi

DNS Servis Testi

Dns Servis Testleri kapsamında host üzerinde name serverların tanımlı olduğu alanda değişiklik yapılmasını sağlayan Dns Hijacking veya yanlış IP adreslerinin yanlış yönlendirilmesine yol açacak Dns Spoofing gibi dns üzerinden gerçekleşecek olası saldırıların tespiti yapılır. Ortaya çıkan sonuçlar raporlanır.

E-posta Servis Testi

E-posta Servis Testi

E-posta istemcilerinde ve web e-posta sistemlerinde zafiyet taramasını kapsayan test türüdür. E-posta protokol servisleri her zaman Spam ya da Spoofing(kimlik taklitçiliği) için kontrol ve koruma sağlamayabilir. Kurum içine kurum içinden ve dışından gelen e-postalar, kurum dışına kurum içinden giden e-postalar kontrol edilir.  Zafiyetler varsa durumlar raporlanır.

Sosyal Mühendislik Testleri

Sosyal Mühendislik Testleri

Saldırganların insan zafiyetlerinden faydalanarak çeşitli ikna ve aldatmaca yöntemleriyle istedikleri bilgileri elde etme üzerine düzenledikleri saldırılardır. Kurum içindeki personellerin bilgi güvenliği farkındalığının eksikliği neden olmaktadır. Saldırganlar bu yöntemleri genellikle telefon, e-posta vb. gibi iletişim kanalları ile uygularlar. Bu tarz açıklıkları tespit için kurumda simülasyon gerçekleştirilir ve durumlar raporlanır.

Kablosuz Ağ Testleri

Kablosuz Ağ Testleri

Kablosuz ağlar; protokollerden, özelliklerinden ve kullanıcı bilinçsizliklerinden kaynaklı riskler barındırabilirler. Saldırganlar ağ üzerindeki açıklıklar sebebiyle trafiği dinleyebilir ve hatta WEP/WPA/WPA2 türlerindeki şifreleme protokolleri için şifre kırma yöntemleri kullanabilirler. Bu tarz saldırılara yönelik kurumun kablosuz ağları üzerinde keşif ve analiz yapılır. Bu keşifler kullandığımız tarama araçları ile gerçekleştirilir ve durumlar raporlanır.

Veri Tabanı Yapılandırma Testi

Veri Tabanı Yapılandırma Testi

Yapılandırma öğelerinin özellikleri ile yapılandırma öğelerinin ilişkilerini kayıt altına almada kullanılan veri tabanı üzerinde tarama yapılır. Veri tabanına yapılacak olası saldırılara karşı veri tabanı yapılandırmasında bir hata olup olmadığı tespit edilir. Sonuçlar tavsiyelerle birlikte raporlanır.