Hizmetler

Secrise

Hizmetlerimize hızlıca göz atın…

ISO 15408 Ortak Kriterler

Bilgi teknolojileri ürünlerinin güvenlik seviyelerini belirlemek ve belgelendirmek için kullanılan en önemli standart Ortak Kriterler (Common Criteria) adıyla da bilinen TS ISO/IEC 15408 standardıdır. Bu standart sayesinde bir ürünün veya sistemin güvenlik fonksiyonuna bağlı olarak garanti seviyesi belirlenir.

KVKK Uyum

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmesi sonrasında kanuna dayanılarak birçok ikincil mevzuat yürürlüğe sokulmuştur. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan rehberler ve alınan kararlarla birlikte uygulama hızlı bir biçimde şekillenmeye başlamıştır. 

ISO 27001 BGYS

BGYS; Bilgi güvenliğini kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve geliştirmek için, iş riski yaklaşımına dayalı tüm yönetim sisteminin bir parçasıdır.

ISO 22301 İSYS

İş sürekliliği, kesintiye neden olan bir ihlal olayının ardından ürün ve hizmetlerin önceden tanımlanmış kabul edilebilir seviyelerdeki sunumuna devam etme konusunda kuruluşun sahip olduğu yetenek olarak belirtilir.

ISO 27701 KVYS

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve AB’nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) gibi hızla büyüyen bir dizi gizlilik düzenlemesine uyum, artık birçok şirket için büyük bir endişe kaynağıdır. İşletmeniz kişisel bilgileri saklar ve/veya işliyorsa, bu bilgileri koruyabileceğinizi kanıtlamanız gerekebilir.

ISO 20000 BTHYS

Kuruluşların müşterilere etkin yönetilen BT hizmetleri sunmasına ve bu standartları fazla mesai yapmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. ISO/IEC 20000, kuruluşların kapsamlı bir süreç yaklaşımı aracılığıyla kaliteli BT Hizmet Yönetimini verimli bir şekilde sunmalarına yardımcı olur.

Penetrasyon (Sızma) Testleri

  • İç Ağ Zaafiyet Taraması
  • Dış Ağ Zaafiyet Taraması
  • DDOS Testleri
  • Güvenlik Duvarı Testleri
  • URL ve İçerik Filtreleme Testleri
  • DNS Servis Testi
  • Eposta Servis Testi
  • Sosyal Mühendislik Testleri
  • Kablosuz Ağ Testleri
  • Veri Tabanı Yapılandırma Testleri

Performans Testleri

Yazılımın sorunsuz çalıştığından emin olmak için kalite güvence mühendisleri, test senaryosunun içeriğine bağlı olarak birkaç tür performans testi yapmalıdır. Hangi tip performans testinin uygulanacağına karar vermek, test tipinin yazılım projesine uygunluğuna bağlıdır. Yazılım test sürecinde doğru kararı verebilmek için her bir yük testi ile diğer test türleri arasındaki farkları bilmek önemlidir.

ASV Taramaları

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standart) uluslararası kabul görmüş ödeme markaları olan American Express, Discover Financial Services, JCB International, MasterCard Worldwide ve Visa Inc. International kurumlarınca oluşturulmuş, PCI Komitesi tarafından geliştirilmiş, kartlı ödeme sistemlerinde kredi kartının işlenmesi, iletilmesi ve saklanması aşamalarında uyulması gereken mantıksal ve fiziksel bilgi güvenliği gerekliliklerinin tanımlandığı ve listelendiği bir standarttır.