Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Danışmanlığı

Günümüzde kişisel verilerin diğer veriler içerisindeki önemi, kısa bir süre önce yürürlüğe alınmış olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kısaca KVKK, ile belirginleşmiştir. Ülkemizde 6698 sayılı kanun ile “ilgili kişi”ye kendi bilgilerini kullanım amacını öğrenmesine ve imhasına yönelik sorgulama hakkı verilmiştir.Henüz Ülkemiz için yeni bir hak olan bu kişisel veri meselesi, bir çok işletme için işletilmesi zor bir süreç ve yeni bir kavram olarak önlerine çıkmıştır. Bundan dolayıdır ki bir çok teknik firma ve avukatlık büroları bu kişisel veri meselesini çözmek adına hizmet için yarışır hale gelmiştir.

Hizmet açısından değerlendirildiğinde KVKK uyum danışmanlığı, 2 uç olan hukuki ve teknik sürecin harmanlamasıyla sunulan derin bir hizmettir. Her kim ne derse desin, kıymetçe bu uyumu ayrı değerlendirmek yanlış ve işletilmez bir hizmetin alınmasına neden olacaktır. Öyle ki ilk zamanlarda bu hizmeti alan işletmelerin, sonrasında bunu işletemedikleri ve birşeylerin eksik kaldıklarını hissettikleri duyulmaktadır. Bu yüzden uyum sürecini bütüncül değerlendirmesi ve alınan hizmette işletilebilir bir KVKK yönetim sürecini destekleyeceği görülerek ilerlenmesi gerekmektedir. 

KVKK Uyum Danışmanlığı Hizmeti (teknik uyumluluk + hukuki uyumluluk)
Kurul tarafından yayınlanmış rehber ve mevzuatlarda, KVKK sorununa çözüm adına alınması gereken zorunluluklar ve öneriler belirtilmiştir. Her ne kadar çok detaylı süreçler tanımlı olmasa da işletmelerin izleyebileceği bir yol haritası bulunmaktadır. Ancak uyum süreci sadece idari ve teknik tedbirlerin alınması değildir. Bunun ötesinde kişisel veri işleyen personellerin eğitimi, düzenli yapılması gereken güvenlik testlerinin yapılması ve bir takım teknik kurallara uyarak işletilebilir bir sürecin kurulması ve  yaşatılan bu süreçlerin ifası esnasında veri sorumlusu olarak ispat yükümlülüğünün karşılanıyor olması gerekir. Alınacak olan uyum danışmanlığında çalışmaların derinlemesine değerlendirilmesi ve bir potada eritilmesi işte tam olarak alınacak iyi bir hizmetin göstergesidir.